Fachowcy Firmy Meyer Sp. z o. o. 

Praca tymczasowa na rzecz przyszłości - Cała siła w zespole przedsiębiorstw

30-04-2015

Od lat praca tymczasowa postrzegana jest nie tylko jako nowoczesne narzędzie rynku pracy, ale też jako odbicie trendów w koniunkturze - przede wszystkim w sektorze średnich przedsiębiorstw. Umowa koalicyjna nowego rządu RFN, przewidująca w perspektywie średnioterminowej kompleksową i ponadbranżową płacę minimalną, postawiła wielu przedsiębiorców a także ich planowanie przed trudnym zadaniem. GeAT AG jako członek niemieckiego Związku Agencji Pracy Tymczasowej (iGZ) zawsze otwarcie podchodziła do wyzwań promujących równe traktowanie pracowników, realizowanych czy to poprzez podwyżkę płacy minimalnej, dodatków branżowych czy też rozwiązania „równa płaca za taką samą pracę”. Akceptowalność społeczna i sprawiedliwość ekonomiczna były i będą dla tego dużego oferenta usług personalnych z niemieckiej Turyngii rzeczą oczywistą. „Pozyskanie niczym nieograniczonego uznania dla pracy tymczasowej jest dla każdego z pracowników z osobna jak też dla gospodarki w ujęciu ogólnym kwestią decydującą. Nie ma na rynku narzędzia, które umożliwiałoby bardziej elastyczne rozwiązania dla przedsiębiorstw. Dlatego uczciwe traktowanie pracowników jest absolutną koniecznością, jakkolwiek niestety nie wszędzie uznaje się to za oczywistość. Niezależnie od decyzji politycznych i wytycznych, dzięki satysfakcjonującej współpracy z radą zakładową oraz rosnącym gronem stałych klientów możemy, już teraz pochwalić się stabilnym i sprawiedliwym systemem wynagradzania naszych pracowników, co po części - w interesie zatrudnionych - wykracza poza zapisy układów zbiorowych pracy zawieranych przez partnerów społecznych, iGZ i związki zawodowe DGB“, mówi Helmut Meyer, właściciel i rzecznik spółki GeAT AG.

Zwłaszcza w trudnych czasach liczy się, by umieć patrzeć dalej aniżeli tylko na czubek własnego nosa. Owocna współpraca z siostrzaną spółką Meyer Fachkräfte GmbH oraz założoną w zeszłym roku w Polsce spółką Fachowcy Firmy Meyer Sp. z o. o. świadczy o tym, że Helmut Meyer z wyczuciem radzi sobie z tzw. deficytem siły fachowej i skutkami rozwoju demograficznego. To przede wszystkim dzięki pracy polskich pracowników udało się sprostać wymaganiom klientów regionalnego rynku. A to za sprawą głównego odpowiedzialnego - syna właściciela firmy, Floriana Meyera, który z dużym powodzeniem podjął się stworzenia firmy we Wrocławiu, pomyślnie pilotując przedsiębiorstwo w pierwszy roku jego działalności. Fakt ten pozwala spółce Meyer Fachkräfte GmbH, aktywnej już na rynku ponadregionalnym, śmielej korzystać z przepływów pieniężnych celem poszerzenia swojej działalności, otwierając szersze perspektywy zawodowe także przed wysoko wykwalifikowanymi absolwentami polskich szkół wyższych i wyższych zawodowych: w Berlinie, Kolonii i we Frankfurcie nad Menem, ośrodkach, w których pracują oddziały spółki.

Pod hasłem „Praca tymczasowa na rzecz przyszłości“ GeAT AG będzie obchodzić w bieżącym roku dwudziestolecie swojego istnienia. Od chwili założenia w roku 1995 przedsiębiorstwo stało się największym regionalnym oferentem usług personalnych, firmując swoją nazwą niezawodne usługi na najwyższym poziomie. W trosce o pomyślny transfer doświadczeń i kompetencji do raczkującej jeszcze spółki siostrzanej i spółki - córki, grupa przedsiębiorstw Helmuta Meyera zyska w 2015r. nową tożsamość. Koncern będzie występował na rynku pod nazwą „Grupy Meyera“, prezentując tym samym swój wzrost, przepływ wiedzy i kompetencje w zakresie usług personalnych. GeAT AG jako oferent aktywny w skali regionu będzie prowadził obsługę w ramach szerokiego wachlarza usług personalnych operując za pośrednictwem swoich 15 oddziałów w Turyngii. Spółka Meyer Fachkräfte GmbH, kontynuując swoje działania w wymiarze ponadregionalnym w Sangerhausen, Kolonii, Frankfurcie nad Menem, Aschersleben i Berlinie, skupi się na segmencie pracowników - specjalistów, natomiast wrocławska spółka Fachowcy Firmy Meyer Sp. z o. o., jak już wcześniej, skoncentruje się na pozyskiwaniu i pośrednictwie polskich specjalistów poszukiwanych przez niemiecki i polski rynek pracy.

Dzięki osiągniętym efektom synergii, szybkiej komunikacji oraz poczuciu wewnętrznej siły, ze świadomością 20 lat doświadczeń oraz istnienia kompetentnego i stale rosnącego grona załogi firmy, „nowa Grupa Meyera“ dobrze poradzi sobie z wyzwaniami polityki i regionu. To będzie dobry rok dla „Grupy Meyera”, działającej pod tą nazwą od stycznia 2015. Mimo a jednocześnie za sprawą wzrostów wynagrodzeń wynikających ze zbiorowych układów pracy.

Meyer Fachowcy

współpracujemy z

Nasz uznany w grupie przedsiębiorstw partner zajmujący się doskonaleniem kadr oraz promowaniem ochrony zdrowia.

Jesteśmy członkiem Polskiego Forum HR.Kontakt

Fachowcy Firmy Meyer Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 74/45
50-020 Wroclaw

biuro: +48 717562710
faks: +48 717562711
Napisz wiadomość
Formularz kontaktowy

Aktualności

Meyer Fachowcy Facebook" alt="Fachowcy Firmy Meyer Sp. Z o. o.  Meyer Fachowcy Google Plus  Meyer Fachowcy Xing

Przedsiębiorstwo

Meyer Gruppe Personal